Co je věrnost – definice loajality a přátelství, lásky, povinnosti?

Co je věrnost - definice loajality a přátelství, lásky, povinnosti?

Co je věrnost, je mnohostranný koncept, který proniká mnoha sférami lidské existence. Bez věrnosti vůči sobě, milovaným osobám, lidem, společnosti, jejich profesi a státu nemůže být člověk považován za zralou osobu a duchovně se rozvíjet.

Co je věrnost - definice

Fidelity odkazuje na kategorii morálních a etických konceptů - je ctnost, který se vyznačuje stabilitou a stálosti citů ve vztahu povinnosti ke svým rodinám, společnosti a vlasti. Věrnost a zrada jsou dvě strany téže mince, a je-li pravda - to je spolehlivost, stabilitu, tvrdost a nedotknutelnost víry, zrady - porušením věrnosti. Předpokládá se, že vyšší savci (psi, kočky) mohou být také věrný a oddaný jejich vlastníků.

Potřebujete věrnost modernímu člověku?

Loajalita a zrada jsou dva antagonistické pojmy, skoro jako dobré a zlé. Moderní člověk se již do značné míry řídí zásadami a hodnotami minulosti, avšak věrnost je něco, co si každý přeje sám. Být věrný a podvedený, je nepravděpodobné, že nenechá nikoho lhostejný, zrada zanechává svůj otisk na duši. Podvedená osoba přestává věřit, uzavírá se v sobě nebo, horší, začne pomstít, ospravedlní tím, že ji používá a zradí.

Je věrnost vždy dobrá?

Proč je zde možnost volby mezi věrnosti a zrady - jsou jednotlivé důvody, které byly tlačeny člověka, aby tuto volbu. Co motivuje lidi v okamžiku zrady nebo zrady může být zoufalství nebo pud sebezáchovy, když je ohrožen život nikdo neví. Lidé milují soudit, vidí jen špičku ledovce, a to za předpokladu, že ve skutečnosti přimělo muže učinit takovou volbu, takže je vždy dobré věrnost - je odpověď na tuto otázku se bude lišit ve specifickém kontextu situace:

 • v rodině, kde jeden nebo oba manželé přestávají milovat a žít pro děti - věrnost je jako břemeno, místo aby se znovu stalo šťastným, i když s ostatními;
 • často žena nebo muž, který se stal vdovcem, kříží na sobě a žije se vzpomínkami na minulé štěstí - taková věrnost není také vždy uklidňující a oprávněná.

věrnost v lásce

Věrnost v lásce

Když se dva milují navzájem, jiní prostě přestanou existovat. Pro každou dvojici může být toto období radosti odlišné. Láska není oddělen od testu, někdo jim projde beze změny sebe a blízké, někdo tam je třeba prokázat, k druhému, že: „Jsem bez tebe, můžu!“ Hra na city přes nevěru. Láska je jiná, někdy mění, nepřestává milovat, ale jak těžké je podvést. Jak jsou věrnost a láska - tuto otázku milující páry, kteří žili spolu po celá desetiletí, odpověděl následovně:

 • láska a věrnost jdou ruku v ruce;
 • kdy situace vyvolává zradu ve zradě, pocit, že způsobí bolest milovanému, je vytržení a nedovoluje, aby se zrada stala;
 • věrnost v lásce podněcuje manželky nebo milující lidi duchovně, dělá jeden celek.

Věrnost v přátelství

Jak jsou spojeny věrnost a přátelství? Velmi pečlivě - skutečné přátelství je nemyslitelné bez věrnosti a odhodlání. To je velmi vzácné, když se přátelství testováno podle času a lidé jsou přáteli na celý život - je cenný dar, který by měla být oceňována. Věrnost vůči příteli je:

 • být v těžkých chvílích blízko;
 • ukázat poctivost a být schopen kritizovat konstruktivně;
 • být upřímný;
 • ukázat aktivní účast, vzájemnou pomoc, když je potřeba pomoc.

Loajalita vůči dluhu

Co je to povinnost a loajalita, je to, co spojuje tyto pojmy? Loajalita a povinnost pronikají do všech sfér lidského života. Lidé jsou zapojeni do různých sociálních rolí:

 • rodinný muž;
 • přítel;
 • občan této země;
 • odborník v určité profesi;
 • člen společnosti.

A každý z těchto rolí vyžaduje kromě příjemných chvil dodržování některých povinností, akcí, vedených impulsy, jak by to mělo být. Oddanost povinnosti v těchto oblastech objeví jinak, ale obecně je to touha být v harmonii se sebou a tyto hodnoty, které se nezměnily v průběhu staletí:

 1. Rodina - věrnost vděčí dobře popsány v Bibli, spojovací uzel, muži a ženy by měly být v „smutku a radosti“, společně provozovat domácnost a výchovu dětí.
 2. Loajalita vůči svému státu a státu přebírá povinnost v případě vojenských operací nebo nouzových situací projevovat vlastenectví a přijít k záchraně, bránit vlasti i za cenu jejich života.
 3. Loajální a veřejná povinnost spočívá v aspiraci člověka zlepšit život lidí, ekologickou situaci prostřednictvím určitých akcí, akcí a objevů.
 4. Věrnost mezi spojeneckými zeměmi spočívá v povinnostech a povinnostech vedoucích států vzájemně: vzájemná pomoc v obtížných situacích, pomoc v průmyslovém rozvoji.

věrnost profesí

Věrnost vůči profesi

Věrnost jedné osoby zahrnuje lásku ke zvolené věci a odhodlání. Existuje mnoho profesí, bez loajality a oddanosti, na které nemá smysl mít v této specialitě. Například lékařský případ vyžaduje obrovský návrat síly, času, dobrý lékař nepatří k sobě. Lidé, kteří jsou věrní profese, si o sobě neuvažují, jsou to často workaholici, takoví lidé se nazývají světelné zdroje zvolené cesty a celý svůj život, který se na tuto cestu věnují. Osobní výhoda zde hraje poslední roli.

Věrnost vůči sobě

Co je věrnost pro sebe? V minulých staletích to znamenalo vyšší míru loajality vůči jejich principy a důstojnost, spoléhat se na vnitřní cenzor - svědomí, člověk nemohl udělat jinak, a řídí se zásadami vnitřních a dnes tam jsou takoví lidé. Ale loajalita vůči sobě není jen výsadou hodných jednotlivců, tam jsou ti, kteří jsou pravdivé na sebe ve svých nejhorších projevů - ať už je to nějaký trik, zákeřnost, s využitím svého arzenálu nevhodných metod.

Jak ukážete věrnost sobě:

 • osobní hodnotový systém je vodítkem pro akce a akce lidí;
 • není potřeba někoho dokázat;
 • problémy jsou řešeny převzetím odpovědnosti, nikoliv vyhýbání se;
 • existuje vnitřní dohoda, že každý člověk může svobodně dělat, co považuje za vhodné bez přesvědčení;
 • respektujte sebe i ostatní.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

4 + 4 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: